Vi må ikke  være beskjedne her vestpå; da forsvinner pengene til vei og jernbane til Østlandet.

Skrevet .

I sommer la «fylkeskånå» seg ut med samferdselsministeren om farten på motorvegen mellom Stavanger og Kristiansand.

Magnhild Meltveit Kleppa mener 110 kilometer og fire felt er både miljøfiendtlig, trafikkfarlig og arealkrevende.

Hun har fått kontant svar fra Ketil Solvik Olsen, som hevder økt fart på gode fire felts-veger ikke er mer trafikkfarlig enn to felt, og at det ikke er vegene som er miljøfiendtlige, men kjøretøyene. Og de vil forurense betydelig mindre etter hvert som el- og hybridbilene overtar.

Men det er et moment ingen av dem dveler ved; hvorfor bygger vi egentlig veier, tunneler og broer?

Professor Victor Normann har svaret: Vi bygger ikke veier og tunneler for moro skyld. Vi bygger for å skape nye bo- og arbeidsmarkeder.

Jeg kommer fra solfylt ferie i Frankrike og Italia. Her går det fire felts veger på kryss og tvers. Og enda flere felt mellom de store byene. Slik knyttes landet sammen.

Her hjemme er det annerledes. Høye fjell, dype daler og ditto fjorder gjør det dyrt og vanskelig å komme seg fram. Lokalsamfunn blir som øyer i et digert landskap. For bedrifter er det et slit å få varene fram tidsnok.

Så sås ideen om å binde Vestlandet sammen, med en ferjefri forbindelse. Rogfast og Hordfast er de største og viktigste prosjektene. De vil redusere kjøretiden mellom Bergen og Stavanger til to timer og 15 minutter, når de står ferdige. Plutselig kan den mest vekstkraftige aksen langs kysten bli føyd sammen til ett felles bo- og arbeidsmarked. Du kan bo i Stavanger og jobbe i Haugesund, 45 minutter unna. Eller omvendt

Bedriftene kommer mye nærmere hverandre, og kan samarbeide på en mer fleksibel måte. Kompetanse og kapital vil kunne flyte lettere mellom regionene.

Men- det krever fart. Vegvesenet designer E39 med en hastighet på 110 km/time. Kanskje enda mer på de beste strekningene.

Undersøkelser fra utlandet viser at den kritiske grensen for pendling ligger på under en time. Noen steder 45 minutter. Da blir dagens fartsgrense ødeleggende for ideen om et felles bo- og arbeidsmarked.

Det blir litt den samme dimensjonen over denne diskusjonen som prisen på Hordfast- bro- og vegprosjektet mellom Sunnhordland og Bergen. Her har prisen steget betraktelig, som den normalt gjør på store samferdselsprosjekter.

Nå nærmere dette epokegjørende broprosjektet seg 40 milliarder. Og mange rister på hodet og sier at dette har vi ikke råd til.

Da må vi ikke glemme perspektivene. Dette er det største samferdselsprosjektet på Vestlandet noensinne, siden Bergensbanen ble bygget. Den kostet et statsbudsjett.

Et slikt grensesprengende prosjekt SKAL koste. Vi bygger for generasjoner. Vi må ikke la denne sjansen til å knytte Vestlandet sammen, gå fra oss.

Vær sikker på en ting; står ikke VI fast på at dette prosjektet skal gjennomføres, forsvinner pengene til vei og jernbane på østsiden av langfjella…

Med skikkelig veistandard, gode kollektivtilbud og en forurensningsfri bilpark kan vi skape en spennende framtid for Vestlandet.