Studentene på økonomi og administrasjon ved HSH skal få brynt seg på etiske problemstillinger neste år.

Etikk er dagsaktuelt i arbeidslivet. Nå får studentene på økonomi og administrasjon ved HSH en god innføring i faget.

Skrevet .

Gjennom de siste årene har etikk fått mer og mer oppmerksomhet. Store skandaler, brudd på etisk praksis, verdikonflikter, et mer komplekst samfunn og økt globalisering har ført faget inn på landets høgskoler og universitet, skriver HSH påsine nettsider.

– Her på HSH er vi forholdsvis tidlig ute med å få faget inn i vår utdanning. En del andre utdanninger har etikk på studieplanen, men nå er det klare forventninger om at alle skal tilby det.

– Kjekt at vi kan være tidlig ute overfor våre studenter og regionen vår, sier førstelektor Idar Johannessen som er fagansvarlig for det nye faget på HSH.

Oppstart er i januar.

– Vi er en stor gruppe med 80 studenter. Utgangspunktet er forelesninger, men vi vil også ha to seminarer hvor studenten er i grupper og diskuterer ulike etiske dilemma og valg.

 

Og det er nettopp det etikkfaget handler om.

– Faget er et dannelsesfag. Studentene våre skal få gode teoretiske kunnskaper og opparbeide seg kompetanse, men de skal også få ferdigheter til å forstå og handle klokt rundt etiske dilemma, forteller Johannessen.

Han utdyper:

– Det kan være at du kommer i situasjoner der dine verdier ikke sammenfaller med andre sine verdier.

– Da kreves det en bevissthet og god evne til å tolke, forstå og handle. Det er ikke slik at faget etikk har klare regler med rette og enkle svar i en hver situasjon.

– En annen utfordring er å ta inn over seg og forstå at dine eller bedriftens etiske valg har en kostnadsside uansett hva en velger.

– Det er rundt slike dilemma vi ønsker å bygge det nye faget, understreker førstelektor Idar Johannessen.

Det nye etikkfaget på økonomi og administrasjonsstudiet ved HSH utgjør 7,5 studiepoeng