En EU-rapport viser at dersom Europa setter i gang med utvinning av skifergass, vil dette kunne dekke 40 prosent av etterspørselen etter gass.

Skrevet .

Det kan få positive konsekvenser for Norge at EU vil satse på gass, skriver aftenbladet.no.

I USA har gassmarkedet endret seg totalt etter at landet begynte å utvinne skifergass. I 2010 hadde landet gått fra å importere mesteparten av gassen de trenger til å utvinne 50 prosent av den selv.

EUs rapport konkluderer med at skifergass i Europa kan hjelpe til med å få ned gassprisene og gjøre Europa mindre avhengige av import.

– I beste tilfelle kan vi erstatte konvensjonell gassproduksjon og fortsatt bare være avhengige av å importere rundt 60 prosent, heter det i rapporten.

Europa klarer nå å dekke rundt 40 prosent av sin egen etterspørsel etter gass. Det har vært en nedadgående kurve ettersom reservene på britisk og nederlandsk sokkel har falt.

Denne satsingen på egenprodusert gass vil gi signaler om at gass er med i energiveikartet for Europa, og kan derfor virke positivt for Norge, mener gassekspert i Bayerngas Norge, Lill Sandvik.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/Skifergass-i-EU-kan-vare-bra-for-Norge-3028346.html

Hva er skifergass:
http://www.petro.no/modules/module_123/proxy.asp?C=27&I=13427&D=2&mid=79