Nødvendig oppdatering og innsikt i sentrale og viktige områder innen jus for næringslivet. HN i samarbeid med Deloitte, KPMG og Eurojuris inviterer deg til en dag spekket med aktuelle og viktige temaer innen næringslivsjus

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


22/11/2016 kl. 08:30 - 15:30

Scandic Maritim
Åsbygata 3, 5528 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

kr 1550,- (medlem) / kr 3100,- (ikke medlem)


PROGRAM:

 

Sikring av krav i tunge tider v/Eurojuris

 • Forebygging contra brannslukking
 • Hva bør man kontrollere og sikre før avtaleinngåelsen
 • Utforming av avtalen – praktiske tips
 • Oppfølgning av avtalen
 • Hva gjør man når avtaleparten får problemer?
 • Tvangsfullbyrdelse og konkurs

 

Skatte- og avgiftsmessige muligheter i et turbulent marked v/Deloitte

 • Når kunden har betalingsvansker og tapet er et faktum:  Når, og hvordan kan vi få staten med på å dele tapet? Hva er vilkårene for skatte- og avgiftsmessig tapsføring?
 •  Hvordan benytte dagens marked til å realisere skattemessig uten at en mister kontroll over egen investering 

 

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering v/Eurojuris

 • Viktige lover, rettskilder og prinsipper innenfor arbeidsretten
 • Arbeidsgivers styringsrett – endringer av arbeidskontrakt
 • Nedbemanning – Oppsigelser – Utvelgelse
 • Outsourcing – bruk av selvstendige oppdragstakere – innleie

 

Tidsaktuelle arbeidsrettslige spørsmål  v/KPMG

 • Nye regler for konkurranseklausuler kundereguleringsklausuler og rekrutteringsklausuler
 • Fallgruver ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

 

Offentlige anskaffelser v/Deloitte

 • Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Nytt regelverk trer i kraft 1. januar 2017.  
 • Hva er de viktigste endringene i regelverket?
 • Hva betyr de for tilbyder?

  

Viktige endringer i skatte- og avgiftssystemet fra 1.1.2017. Start tilpasningen nå!  v/KPMG

 • Ny forvaltningslov for skatt og avgift
 • Viktige endringer om merverdiavgift   

 

 

 

Vi ønsker velkommen til «Juss for en dag»!