Dag for ledere i Skudeneshavn . God økonomioppfølging, trygg finansiering og godt lederskap er forutsetninger forbærekraftig næring som kan takle endringer på kort og lang sikt.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


14/04/2016 kl. 09:00 - 16:00

Andre arrangører

1250,- (medlem) / 1800,- (ikke medlem)


Foredragsholderne denne dagen har fokus på strategier og rutinebygging for forsvarlig styring og utvikling av godt lederskap i små og mellomstoreselskaper.

Hvem passer denne dagen for:  Næringsdrivende, ledere, mellomledere og regnskapsførere.

Innhold:

  • Eli Margrete Stølsvik vil sette fokus på roller og ansvar knyttet til økonomioppfølging og finansiering. Hun vil spesielt ta for seg viktigheten avhensiktsmessige strategier, rutiner, rapporter og nøkkeltall som er enkle og fornuftige nok til å kunne gjennomføres i en travel hverdag.

 

  • Otto Bjelland vil sette fokus på intern samhandling og hva man kan gjøre for å få alle i virksomheten og dens omgivelser til å dra i samme retning.

 

  • May Lis Lie Salvesen bistår mennesker i å utvikle det beste i seg selv. Hun vil settefokus på hvordan lederen kan medvirke til at egen fremtoning og fremtreden gir positiv energi i en hektisk hverdag.

Leser mer og påmelding her:

https://response.questback.com/vbsconsultas/47pkvnozt1