Bedriftscup i golf arrangeres for 17 år på rad. Arrangør: BEDRIFTSIDRETTEN I ROGALAND

Bedriftscup i golf arrangeres for 17 år på rad. Arrangør: BEDRIFTSIDRETTEN I ROGALAND

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


07/04/2016 08:00 - 01/10/2016 08:00

Andre arrangører


BEDRIFTSCUP GOLF 2016

Arrangeres for 17 år på rad

 

LAGENE

Hvert lag består av 2 personer. Bedriften kan melde på ett eller flere tomannslag. Lagene prioriteres av bedriften, i tilfelle det må settes en begrensning. Geografisk har vi ikke satt noen grenser, men Haugalandet, Sunnhordland, Ryfylke vil være et naturlig område.

 

PÅMELDING

Haugesundregionens Næringsforening startet i 2015 et samarbeid med Bedriftsidretten, som står for påmelding, resultater og løpende kommunikasjon. Alle medlemmer i næringsforeningen kan delta uten krav om medlemskap i bedriftsidretten. Informasjon og skjema for påmelding finnes på www.rbik.no – velg golf.

 

TID

Oppsett og tidspunkter for de enkelte runder sendes ut så snart vi har påmeldingene klare. Sekretariatet setter opp kamper i hver runde og gir melding til kontaktperson for det enkelte lag. Lagene må selv ta kontakt med sine motspillende lag for å avtale tid og sted.

 

KOSTNADER

Hvert lagt holder egne reiseutgifter, eventuelle greenfee, m.m. Påmeldingsavgift er kr 400,- pr lag.

 

SPILLEREGLER

Den spilleren på hvert lag som har best score pr hull er tellende. Det spilles etter Stableford poengberegning. Hver spiller vil ha tildelt 3/4 av sitt handicap.  Det lag som har best poeng sum etter endt spill har vunnet og går videre. Taperen er ute av cupen. Ved uavgjort skal det spilles hull for hull til en vinner er kåret.

 

Dersom et lag uteblir går det andre laget videre til neste runde. Det skal spilles på godkjente baner.

 

I rundene frem til finalene det minimum 9 hull. De spillende lag bestemmer selv hvor mange hull man spiller om.  Finalen spilles over 18 hull.  Høyeste hcp er 28. Dvs at alle med hcp 28 og oppover spiller med hcp 28.

 

Ved eventuelle tvister skal disse fremlegges turneringsledelsen. Turneringsledelsens avgjørelse vil være endelig.

 

OPPLEGG

Ved oppsett av rundene vil det, så langt mulig, tas hensyn til at bedrifter fra samme sted møtes. Dette for å redusere reisetid. Deltakerne bestemmer selv hvor og når (innen oppsatt tidsramme)de enkelte spill finner sted. Resultatet meldes til sekretariatet (innen oppsatt tidsramme).

 

FINALEN

Finalene – A og B – spilles over 18 hull.

Sted og tid kommer vi tilbake til.

 

PREMIERING

Vinnerlaget vil motta en vandrepokal som ”eies” frem til neste cup. Ved tre seire til en bedrift vil pokalen være bedriftens. Det utdeles pokal/statuett til deltakerne i finalelagene og premiering av 3 og 4 plass.

 

Vandrepokal 1 – vunnet av Statoil, Kårstø

2000 Dancer Holding

2001 FMC Biopolymer

2002 Aker Stord

2003 Vestlandske Agenturer

2004 FMC Biopolymer

2005 Hydro Karmøy

2006 Statoil, Kårstø

2007 Statoil, Kårstø

2008 Parkettgruppen

2009 Bauer-Nilsen

 

Vandrepokal 2 – vunnet av Avinor

2010 Avinor

2011 Avinor

2012 Parkettguppen

2013 Parkettgruppen

2014 Avinor

 

Vandrepokal 3

2015 FMC Biopolymer

 

Merknad:

Som tidligere år kan bedrifter som bare har en golfspiller ”hente” inn en utenfra, slik at flest mulig får anledning til å delta. Følgende regler gjelder: Den påmeldte fra bedriften skal alltid delta i turneringen. Det tillates ikke at to ”innleide” representerer den påmeldte bedriften.