Dette må du gjøre for å tjene penger, rekruttere talenter og kutte kostnader fremover

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


25/02/2021 kl. 08:15 - 10:00

350,- (medlem) / 790,- (ikke medlem)


Del saken og skap bevegelse

Bedrifter ser i økende grad muligheter for lønnsomhet gjennom det grønne skiftet. Bærekraftige forretningsmodeller vinner frem, og fokus på bærekraft i markedsarbeidet blir stadig viktigere. Utfordringen er å oversette store ord og ambisiøse mål til konkrete tiltak som kan iverksettes umiddelbart.

Næringsforeningen og ressursgruppen Grønn Lønnsomhet inviterer derfor et PLUSS frokost med fokus på hvordan du kommer i gang med omstillingsarbeidet og byr på konkrete historier fra bedrifter som har lykkes. Det digitale frokostseminaret passer for både små og store bedrifter som ønsker å komme i gang med utviklingen av en bærekraftig forretningsmodell.

Med ferske tall fra Næringsforeningens medlemsundersøkelse om grønn lønnsomhet, skal leder i Klimapartnere Rogaland, Christian Herheim, gå gjennom hva du må gjøre for å komme i gang med omstillingen, og hva du bør være oppmerksom på for å øke konkurransekraften fremover. I tillegg får vi et konkret eksempel fra en bedrift som har lykkes med å skape lønnsomhet gjennom bærekraftig omstilling.

I tillegg får vi gode eksempler fra bedrifter som har oppnådd lønnsomhet gjennom bærekraftig omstilling. Vi får høre fra Sjur Risanger i Malerfirma Risanger & Sønn har vunnet flere kontrakter nettopp på grunn av satsing på bærekraft. Tine Osmundsen i Karmsund Havn vil fortelle om arbeidet med grønn omstilling, og hvordan terskelen for å komme i gang gjerne er lavere enn mange tror.

 

Christian Herheim har hatt en lang karriere i Shell med internasjonal kommersialisering og strategi helt frem til han startet sitt eget selskap som hadde fokus på akselerering av hydrogen som verdikjede, CCS, offshore Wind og mikronett samt utvikling av geotermisk varmeteknologi.

I dag leder han Klimapartnere Rogaland som jobber med strategisk ledelsesforretningsutvikling og forankring på tvers av industrier i det grønne skiftet.

 

 

Tine Osmundsen i Karmsund Havn vil fortelle om arbeidet med grønn omstilling, og hvordan terskelen for å komme i gang gjerne er lavere enn mange tror.

Sjur Risanger i Malerfirma Risanger & Sønn har vunnet flere kontrakter nettopp på grunn av satsing på bærekraft.