Haugesund, Karmøy og Tysvær kommuner samarbeider nå om en felles strategi for utbygging av boligareal og ønsker å invitere næringslivet til dialog. Hvordan skal fremtidens boregion se ut?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


16/02/2021 kl. 13:00 - 15:00

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Næringsforeningen Haugalandet, Tysvær kommune


Del saken og skap bevegelse

Den interkommunale strategien som utarbeides, skal legge til rette for en koordinert utbygging av boliger og fremme vekst i regionen. Asplan Viak bistår kommunene i strategiarbeidet og vil lede møtet. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for det videre arbeidet. Analysene slik de foreligger nå, finner dere her: Boligarealer Haugalandet (arcgis.com)

Vi håper at dere i næringslivet vil bidra med deres kompetanse på boligbehov i regionen, drøfte kunnskapsgrunnlaget og komme med synspunkter. Hvilke forventninger har byggenæringen til prioritering av utbyggingsrekkefølge for boligarealer, med utgangspunkt i framskrevet boligbehov? Hva kan byggenæringen bidra med for å legge til rette for en koordinert utbygging av boliger og fremme vekst i regionen?

Det inviteres til et møte 16. februar, hvor vi i fellesskap skal diskutere hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor når det kommer til utbygging av boligareal i regionen.

Foreløpig agenda:

  • Velkommen
  • Bakgrunn for arbeidet. Hva vil vi med en interkommunal strategi?
  • Boligareal i regionen og utviklingsmuligheter
  • Drøftinger i grupper og i plenum
  • Veien videre

Påmelding: E-post til marit.sigurdson@asplanviak.no senest 14.02.21

Arrangører er kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær, i samarbeid med Næringsforeningen Haugalandet