Er din bedrift à jour med de siste endringene? Er nødvendige tilpasninger iverksatt?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


04/10/2018 kl. 13:00 - 15:45

LEVEL Group
Industrigata 25, 5537 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

690,- (medlem) / 1490,- (ikke medlem)


I juli i år ble det vedtatt nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven, der blant annet kravene til fast ansettelse ble innskjerpet. De nye vilkårene får konsekvenser for tilkallingsvakter. Videre har Høyesterett i en dom fra juni i år avklart at i en rekke tilfeller skal reisetid anses som arbeidstid. Hvilke konsekvenser gir dette for overtidsbetaling, turnusvakter, gjennomsnittsberegning av arbeidstid m.v.?

På dette kurset får du innføring i de nye reglene, og hvilke tilpasninger som bør vurderes.

 1. Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019 – er du forberedt?
  – Skjerpede krav til fast ansettelse – konsekvenser for tilkallingsvakter
  – Utvidet adgang for arbeidstaker til å kreve fast ansettelse
  – Strengere regler for inngåelse av avtaler med tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft
  – Midlertidig ansettelse i bemanningsforetak
 2. Ny dom fra Høyesterett:
  – Når skal reisetid anses som arbeidstid?

Elin Sarai er advokat og partner i EY advokatfirma, og har i en årrekke arbeidet med
arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har over 20 års erfaring som advokat, og har
juridisk doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Elin er en aktiv foredragsholder,
og kurser virksomheter i arbeidsrettslige tema, personvernregelsverk (GDPR), m.m..

Karen Grinvoll har mastergrad fra UiO, der hun skrev masteroppgave med tema «Plikten til å
ivareta arbeidstaker i en særlig uavhengig stilling». Karen arbeider som advokatfullmektig i EY
advokatfirma, og bistår daglig norske og utenlandske kunder som har arbeidsrettslige problemstillinger.

 

NB! Kursstart kl. 13, ankomst 12.45. Kaffe og kaffemat serveres.
Hjertelig velkommen til nyttig kurs i nye regler!