Kurshelgen har hovedfokus på: -hvordan eierfamiliens, parets eller gründerens samarbeid og kommunikasjon fremmer virksomhetens ledelse, arbeidsmiljø og kundeoppfølging? -erfaringsdeling og uformelle samtaler om å drive egen virksomhet.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


20/03/2015 08:00 - 22/03/2015 14:00

Andre arrangører, Succession


«Dette er kurset jeg ikke glemmer.» sitat tidligere kursdeltaker.

Mange små, mellomstore og store virksomheter er forankret i familiebasert eierskap.  Familiene bak virksomhetene er involvert i ulik grad. Samtidig vet vi at virksomhetene blir påvirket av familiens verdier, kommunikasjonsstil og samarbeidsform.  Ledelse, arbeidsmiljø og lønnsomhet blir preget av familiens forvaltning av eierskapet.  Dette angår alle virksomheter med familiebasert forankring uavhengig av antall ansatte og organisasjonsform. Samtidig sies det at sviktende samarbeid og kommunikasjon er gjengangere i arbeidslivets konflikter.

Det er tiltider krevende å håndtere både driften av virksomheten, eierskapet, familieliv, parforhold, forpliktelser og ofte tradisjoner.

Vårt kurs fokuserer på samarbeid og kommunikasjon i familier med eierskap og ledelse av egen virksomhet.

Kurshelgen har hovedfokus på:
-hvordan eierfamiliens, parets eller gründerens samarbeid og kommunikasjon fremmer virksomhetens ledelse, arbeidsmiljø og kundeoppfølging?
-erfaringsdeling og uformelle samtaler om å drive egen virksomhet.

Målet med kurset er:
-å styrke kommunikasjon og samarbeid i familier med eget eierskap.
-å bevisstgjøre ulike relasjoner  i familien og virksomheten.
-å trene på verktøy som kan forbedre kommunikasjonen i eierfamilien og bedriftens ledelse.

Tema blir belyst gjennom innledninger, samtaler og drøftinger av aktuelle situasjoner. Kurset vil tilstrebe å være så aktuelt som mulig ifht deltakernes behov.

Kurset ledes av relasjonsrådgiver Bent Rune Sinnes fra Succession.  Andre kursledere hentes inn ved behov.

Kursledere er tilgjengelige for rådgvining underveis i kurset.

Sted:  Hotel Ullensvang.
Pris: kursavgift kr 2 750 pr. person.  Det gis 20% rabatt fra 3. familiemedlem. Måltider og overnatting kommer i tillegg og bestilles ved påmelding.
Kurset starter fredag kl 20  og avsluttes til kl 12 på søndag.

Det er begrenset antall plasser og bindende påmelding innen 5. mars 2015. 
Påmelding med navn, fakturaadresse og evt. spørsmål kan sendes; bent.rune@succession.no , telefon 97512353.
Kursavgiften refunderes ikke ved sykdom uten egen avtale