Hvordan bør bedrifter forholde seg til - og manøvrere seg gjennom turbulente tider

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


20/10/2016 kl. 08:00 - 10:00

Scandic Hotell
Kirkegaten 166, 5525 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

kr 450,-,- (medlem) / kr 800,-,- (ikke medlem)


Mediene skriver daglig om det og svært mange næringslivsaktører kjenner det på kroppen: det er  utfordrende tider og krevende og uforutsigbare markeder for de aller fleste bransjer.

Frokostkurset 20. oktober vil ha utgangspunkt i hvordan selskaper i ulike bransjer og markeder bør forholde seg  i turbulente tider, med fokus på strategivalg, muligheter og ledelse i tider preget av store endringer i marked, etterspørsel og teknologi.

Videre vil kurset omhandle de tilfellene hvor det kan være nødvendig å iverksette en finansiell restruktureringsprosess. Fokus vil her være hvordan selskaper kan håndtere restruktureringer på en god måte. Det vil si hvilke forberedende tiltak en bør gjøre før, under og etter en restruktureringsprosess for å oppnå best mulig resultat.

Kurset passer for  ledere/mellomledere, styremedlemmer, og eller alle med interesse for nevnte tema.

Dagens kursholdere:

okt.1

Andreas Enger er partner i Deloitte og leder av rådgivningsavdelingen Financial Advisory i Norge. Andreas har lang erfaring innen finans, finansielle strukturer,transaksjoner og restruktureringer,og besitter nøkkelkompetanse på disse områdene.

Før han startet i Deloitte har Andreas blant annet vært styreformann og CEO i Peterson Packaging, CFO & deputy CEO i Norske Skog, samt Partner i McKinsey & Company med fokus på Olje & Gass og finansielle institusjoner.

 

 

dl.2

Geir Arne Veglo er partner i rådgivningsavdelingen til Deloitte i Bergen med spesielt ansvar for virksomheter innen oljeservice.

Geir Arne har lang ledererfaring innen utvikling og omstilling av virksomheter innen industri og oljeservice, både nasjonal og internasjonalt.

Han har bred erfaring fra omstillingsprosesser i store og mellomstore virksomheter og har vært konsulent innen effektivisering, strategiutvikling og forretningsutvikling og har ledet lean implementeringsprosesser i teknologi- og produksjonsvirksomheter.