Studier viser at hele 50% av møtene oppfattes som bortkastet tid. I tillegg vet vi at ledere sitter i møter i opp imot 70% av tiden sin.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


01/06/2017 kl. 08:00 - 10:00

Scandic Hotel
Kirkegata 166, Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

450,- (medlem) / 850,- (ikke medlem)


Erik Lerdahl 2Hvorfor har vi så mange ineffektive møter i organisasjoner? Noen grunner kan være at deltakerne møter uforberedt, at mobile enheter stjeler tid og oppmerksomhet, samt at man har helt andre ting i hodet. Dårlige møter fører til merarbeid mellom møtene, mindre motivasjon og lavere produksjon. Alt dette har en betydning for lønnsomheten i bedriften.

Det er fem hovedpunkter for å få produktive og engasjerende møter: Planlegge, prosesslede, oppfølge, involvere og synliggjøre.

Med relativt enkle grep skal Erik Lerdahl, professor i kreativitet, forfatter, sanger og foredragsholder gi oss gode verktøy på hvordan vi kan får mer effektive møter, og samtidig øke motivasjonen og til syvende og sist også produktiviteten og lønnsomheten i organisasjonen.

Hjertelig velkommen til et inspirerende, lærerikt og ikke minst nyttig frokostkurs torsdag 1. juni!