Av Nord-Rogalands aksjeselskaper som omsetter for mer enn 1 million, gikk hele 30% med underskudd i 2015. Styremedlemmer og daglig leder har alle plikter i forhold til selskapets økonomi. Hvilke faresignaler skal man se etter?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


24/08/2017 kl. 08:00 - 10:00

Scandic Hotel
Kirkegata 166, Haugesund

Haugesundregionens Næringsforening


Vi opplever at antall søksmål er økende mot styremedlemmer som ikke har satt seg godt nok inn i, eller foretatt seg noe i forhold til selskapets dårlige økonomi. Rettspraksis viser at det ikke gis fritak for erstatningsansvar selv om de mangler innsikt eller ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon. Jostein Aksdal fra Tveit Regnskap gir en innføring i hvordan man skal avdekke faresignaler i regnskapet. Han har også laget et veldig nyttig verktøy i Excel som alle deltakerne får tilsendt.

På samme frokostkurs blir det også en innføring i endringene og forenklingene i aksjeloven. Enkelte av disse trer i kraft 1. juli, andre fra 1. januar 2018. Lovendringene går blant annet ut på tilrettelegging for digitalisering, endring i kapitalregler og endring i krav til revisjon. Bli oppdatert, og se om selskapet du eier eller leder kan få nytte av endringene. Maria Oftedal fra Eikesdal Advokatfellesskap leder denne delen av frokostkurset.

Vi ønsker hjertelig velkommen til et frokostkurs som kan vise seg å bli svært innsparende og forenklende for mange.