Konkrete eksempler og enkle og nyttige verktøy for effektiv omstilling

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


19/01/2017 kl. 08:00 - 10:00

Scandic Hotell
Kirkegaten 166, 5525 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

kr 450,-,- (medlem) / kr 850,-,- (ikke medlem)


Gjennom en helhetlig tilnærming får du kunnskap i å utøve god systematisk problemløsning. Dette handler om å se på arbeidsprosessene i bedriften uavhengig av organisatoriske, teknologiske og menneskelige barrierer.

Det er den enkelte ansatte som utløser omstillingsevne. Omstilling er en prosess som styres av handlingsmønsteret til alle ansatte i en organisasjon. Det betyr at alle ansatte må ha kompetanse innen endring. Viktige mekanismer for endring er samhandling og gruppedynamikk. Samhandling er en koordinert innsats for å etterleve strategi og nå felles mål. Filosofien bak programmet er at omstilling ikke er et ledelsesproblem, men noe som skal løse av organisasjonen i fellesskap.

Frokostkurset vil ta for seg følgende temaer:

  • Omstilling = Innovasjon
  • God samhandling: for at en bedrift skal kunne levere gode resultat må alle jobbe mot felles mål.
  • Lærende organisasjoner kjennetegnes av at de er gode på systematisk problemløsing.
  • Hva er problemet med problemløsing?
  • Systematisk problemløsning: Hvordan gjør vi det?

 

Dagens kursholder: Thorvald F. Gundersen er partner i Future Solutions AS, et lokalt rådgivingsselskap som fokuserer på samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon. Han er også doktorgradsstipendiat innen ledelse ved UiS.

Kurset passer for alle som har en hverdag preget av behovet for  endringer.