Kreativitet er den nye kunnskapen!

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


08/12/2016 kl. 08:00 - 10:00

Scandic Hotell
Kirkegaten 166, 5525 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

kr 450,-,- (medlem) / kr 800,-,- (ikke medlem)


Innovasjon står sentralt i den pågående omstillingen i næringslivet. Private og offentlige virksomheter er viktige arenaer for utvikling av den kompetanse og kreativitet som kreves for at innovasjon og  nyskapende prestasjoner skal finne sted. Vi MÅ tenke nytt, skape nye tjenester og produkter.

Om vi skal klare dette så er det flere «ingredienser» som må være på plass. Kreativitet er en av de aller viktigste! Innovasjon krever kreativitet!

Den kreative muskelen må imidlertid trenes og brukes jevnlig! Organisasjonskulturen, arbeidsmiljøet og ledelse må legge til rette for kreativitet og innovasjonsprosesser. Det må med andre ord skapes en organisasjonskultur og en ledelsesform som stimulerer til initiativ og nye ideer. Det holder ikke med forslagskasse på veggen!

Frokostkurset 8. desember gir nyttige råd og innspill til hvordan man kan utvikle mennesker til å bli mer kreative  – og hvordan sette kreativitet på dagsorden!

Vi er innom følgende tema:

– Hva er kreativitet

– Hvorfor fokus på kreativitet

– Når er vi kreative

– Hvordan trene på kreativitet

– Hvordan skape en kultur hvor det er rom for kreativitet og innovasjon

Du får læring, erfaringsoverføring og du vil få teste spennende øvelser som du kan ta med hjem til dine kolleger!

elisabeth_profilDagens kursholder er Elisabeth Ø. Rasmussen.

Elisabeth har lang og bred erfaring fra næringsliv og akademia. Hun har hatt roller som leder, markedssjef, konsulent, underviser, rådgiver og grunder. Hun har etablert Trivselsagentene samt Toppledernettverket The Leaders. Elisabeth har undervist ved flere høyskoler i fagområdene ledelse, kreativitet og psykologi. Hun har også deltatt som mentor, fasilitator og underviser på diverse mentorprogram.

Elisabeth er en engasjerende  foredragsholder som inspirerer og motiverer folk til å utvikle seg både personlig og profesjonelt.