Du inviteres herved til å delta på Næringsforeningens generalforsamling i Haugesund Sparebank sine lokaler onsdag 24. april 2018 klokken 18.00

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


24/04/2019 kl. 18:00 - 20:00

Haugesund Sparebank
Haraldsgata 115, 5527 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet


Del og skap bevegelse

 

Generalforsamling i Næringsforeningen Haugalandet

Gode medlem.
Du inviteres herved til å delta på Næringsforeningens generalforsamling i Haugesund Sparebank sine lokaler onsdag 24. april 2018 klokken 18.00.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til undertegning av protokoll
  3. Årsrapport
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styre, valgkomité og revisor

Etter generalforsamlingen blir det noe å bite i, før administrerende banksjef i Haugesund Sparebank, Bente Haraldson Syre, holder et avsluttende innlegg med fokus på utfordringer i bankvesenet.

Årsrapport NH 2018

Årsregnskap 2018

Budsjett 2019 Generalforsamling