Du inviteres herved til å delta på Næringsforeningens generalforsamling i kantinen i 24/7-bygget torsdag 25. juni 2020 klokken 18.00

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


25/06/2020 kl. 18:00 - 20:00

24/7-bygget, kantinen
Spannaveien 152, Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet


Del saken og skap bevegelse

Generalforsamling i Næringsforeningen Haugalandet

Gode medlem.
Du inviteres herved til å delta på Næringsforeningens generalforsamling i kantinen i 24/7-bygget torsdag 25. juni 2020 klokken 18.00.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til undertegning av protokoll
  3. Årsrapport
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Forslag til vedtektsendringer
  8. Valg av styre, valgkomité og revisor

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes administrasjonen senest 14 dager før arrangementet.
Etter generalforsamlingen blir det enkel bevertning.

Påmelding er ikke obligatorisk, men ønskelig på grunn av bevertning. Hjertelig velkommen!

Årsrapport NH 2019 signert

Årsregnskap NH 2019 signert

Budsjett 2020

Forslag til nye Vedtekter NH 05122019

Til info:
Næringsforeningen følger selvsagt smittevernreglene til FHI og sørger blant annet for god nok avstand mellom deltakerne og tilgjengelige desinfeksjonsmidler. Dersom du kjenner på symptomer som kan være Covid-19 ber vi deg om å holde deg hjemme og evt. benytte deg av fullmaktsordningen.