Våre medlemmer inviteres til å delta på Næringsforeningens Generalforsamling, tirsdag 24. april 2018 klokken 18.00. Den finner sted i Nordsjø Kontorpark. Enkel bevertning. Innledning ved Øystein Grønhaug som forteller om prosjektet Nordsjø Kontorpark.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


24/04/2018 kl. 18:00 - 19:30

Nordsjø Kontorpark
Kvaløygata 3, 5337 Haugesund


Generalforsamling i Næringsforeningen Haugalandet

Gode medlem.

Du inviteres herved til å delta på Næringsforeningens generalforsamling tirsdag 24. april 2018 klokken 18.00.

Den finner sted i Nordsjø Kontorpark, like bak Biltilsynet.

Etter møtet vil det bli en enkel bevertning.

Innledning ved Øystein Grønhaug som forteller om prosjektet Nordsjø Kontorpark.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til undertegning av protokoll
  3. Årsrapport
  4. Regnskap
  5. Budsjett til orientering
  6. Innkomne forslag
  7. Forslag til vedtektsendringer
  8. Valg av styre, valgkomite og revisor

Påmelding her innen 22. april.

Vel møtt.

Næringsforeningen Haugalandet

Årsrapporten 2017

Forslag vedtektsendring

Budsjett Næringsforeningen 2018