Få effektiv og nyttig gjennomgang av TEK10 - og gjør deg kjent med forslagene i TEK17

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


30/03/2017 kl. 11:30 - 16:00

Clarion Collection Hotel Amanda
Smedasundet 93, 5501 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

kr 1290,- (medlem) / kr 2290,- (ikke medlem)


Næringsforeningen  inviterer til nyttig og effektivt halvdagskurs i TEK10. Kurset gir en oversikt over kravene som teknisk forskrift (TEK10) stiller til nye boligbygg – og omfatter bl.a

  • regler for beregning av arealer opp mot grad av utnytting
  • krav til tilgjengelig boenhet og universell utforming
  • krav til inneklima (solskjerming, lydisolasjon og dagslys)
  • nye krav til energieffektivitet og energiforsyning

I tillegg får vi presentert hva DiBK har foreslått i høringsforslaget til ny forskrift (TEK17), sammen med kvalifiserte antakelser om innholdet i endelig TEK17-forskrift.

Kurset rettet seg mot prosjekterende, utførende, kommunale saksbehandlere og andre som er involvert i boligprosjekter.

myhreKursholder er Lars Myhre, dr.ing, teknisk sjef, Boligprodusentenes Forening. Lars Myhre har siden 2007 vært ansatt i Boligprodusentenes Forening. Han deltar i en rekke komiteer i Standard Norge, og var f.eks. aktivt med på å utarbeide passivhusstandarden NS 3700 og UU-standarden NS 11001-del 1. Han sitter i utvalget for Byggforskserien, og har gjennom jobben i Boligprodusentene opparbeidet seg en meget god kunnskap om hvilke lover, regler og krav som gjelder for nye boliger.