Anbudsrunder i offentlig sektor er ofte kompliserte og vanskelige å forholde seg til. Tirsdag 5. april arrangerer Næringsforeningen kurs i hvordan å vinne anbudskonkurranser.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


05/04/2016 kl. 08:00 - 12:00

Scandic Hotel
Kirkegata 166, Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

1290,-,- (medlem) / 2190,-,- (ikke medlem)


Kurset viser med konkrete råd, hvordan du bør skrive anbudet ditt for å få best mulig vinnersjanser.

• Hva skjer med anbudet etter innlevering?
• Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt?
• Hva betyr egentlig «det økonomisk mest fordelaktige tilbud»?
• Bruk av underleverandører – hvordan inkludere disse i anbudet på riktig måte?
• Hvordan bør kravspesifikasjonen besvares?
• Hvordan skal du få ekstra poeng for å tilby god kvalitet?
• Parallelle tilbud

Foredragsholder er Robert Myhre.

Robert Myhre

Robert Myhre er advokat, og jobber hovedsaklig med offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han bistår både offentlige virksomheter og private leverandører både før, under og etter konkurranser. Han har lang erfaring som advokat og rådgiver, og har ført en rekke saker for domstolene og for KOFA på området offentlige anskaffelser. Videre har Robert Myhre en omfattende kursvirksomhet, der både det offentlige og private leverandører gis opplæring i regelverket for offentlige anskaffelser. Myhre har vært tidligere i sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og hadde ansvaret for utarbeidelsen av tidligere forskrift om offentlige anskaffelser i Nærings- og handelsdepartementet.
Kurset varer fra 08:00-12:00. Det blir lett servering.