Fellene du vil unngå - og mulighetene du vil ha!

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


28/01/2020 kl. 08:00 - 12:00

Nordsjø Kontorpark
Kvaløygata 3, 5337 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

Medlem: kr 900,- Kommunal sektor: kr 900,- (medlem) / kr 1900,- (ikke medlem)


Del og skap bevegelse

I utbyggingsprosjekter er det mange hensyn som gjør seg gjeldende og mange som vil ha et ord med i laget under planleggingen og utbyggingen. For å sikre at disse hensynene blir håndtert på en oversiktlig og god måte,  har det blitt mer og mer vanlig å sette rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Det er kommunen (som planmyndighet) som setter disse rekkefølgekravene. Men hvem er det egentlig som nyter godt av rekkefølgekrav som settes? Og hvor går grensen for hvor mange og hvor krevende krav som kan stilles?

I tillegg kan kommunen som ledd i utbyggingen inngå utbyggingsavtaler med utbyggere. Disse avtalene resulterer gjerne i at utbygger må ta på seg til dels store kostnader for å få realisert prosjektet. Men hvor går grensen for hva kommunen kan bake inn i slike utbyggingsavtaler? Når kan en utbygger si stopp?

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler er tema for Næringsforeningens halvdagskurs 28. januar 2020

Kursholder er Advokat Sturla Vik Vestly er partner i Advokatfirmaet Responsa AS. Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrett og har entrepriserett som sitt spesialområde. Advokat Sturla Vik Vestly bistår hovedsakelig utbyggere og entreprenørsiden i utbyggingsprosjekter. Men kurset er svært aktuelt også for kommunene

Målgruppen for kurset er beslutningstakere i utbyggingssammenheng uavhengig av om de er på kommune-,  byggherre- eller entreprenørsiden.