-En økonomisk "værmelding" for 2021

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


15/01/2021 kl. 08:15 - 09:45

Næringsforeningen Haugalandet

Gratis,- (medlem) / Gratis,- (ikke medlem)


Del saken og skap bevegelse

«Orkan i kastene, nedbørsrekord og rødt farevarsel» beskriver godt norsk og internasjonal økonomi i covid-rammede 2020.  Hvordan er utsiktene for dette året?

Den 15. januar fra kl. 08.15 – 09.45,  får du et godt innblikk i status og fremtidsutsikter for lokal, nasjonal og internasjonal økonomi:  Hva tenker lokale bedrifter?  Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? Og hvilke saker jobber våre lokale stortingspolitikere med?

Program: 

  • Presentasjon av Næringsforeningens rykende ferske medlemsundersøkelse
  • Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest gir oss et bilde av status og utviklingstrekk i økonomien sett fra et lokalt/regionalt, nasjonalt og internasjonalt ståsted.
  • Stortingspolitikerne Sveinung Stensland og Terje Halleland samt Tove Elise Madland, fungerende ordfører i Vindafjord gir en oppdatering på de sakene som har størst betydning for vår region i inneværende år

 

Samarbeidspartner: