Fordypning i strategi i plan - og byggesaker. Hvordan få din plan- og byggesøknad i gjennom systemet på en enda smidigere måte!

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


27/05/2014 kl. 08:30 - 16:00

Clarion Collection Hotel Amanda
Smedasundet 93, 5501 Haugesund

Haugesundregionens Næringsforening

KR 3400,-,- (medlem) / KR 3900,-,- (ikke medlem)


Plan- og byggesaksbehandling knyttet til utviklings- og utbyggingsprosjekter gir utbyggere betydelig hodebry med tanke på ressurser, forutsigbarhet og risiko.

Denne dagen går vi gjennom følgende emner:
– Regler og system – plansaker og byggesaker
– Om valg av strategi
– Kjennetegn på de gode planforslagene og byggesøknadene
– Særlig om fylkesmannens rolle i ulike sammenhenger
– Privatrettslige forhold
– Noen problemstillinger knyttet til infrastruktur
– Forhandling om utbyggingsavtaler
– Dispensasjonssaker
– Politisk behandling av plan- og byggesaker
– Klagemuligheter
– Midlertidig forbud mot tiltak

 

Kursholder
Liv_ZimmermanLiv Zimmermann arbeider i Hjorts eiendomsavdeling og har jobbet som advokat siden 2005, med plan- og byggesaker som sitt spesialområde. Før dette jobbet hun 10 år i Plan- og bygningsetaten i Oslo som bl.a. juridisk spesialrådgiver og avdelingsdirektør for avdeling for Områdeutvikling. Zimmermann har også jobbet med plan- og byggesaker hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i kommunal- og regionaldepartementet og var medlem i Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 2009/2010

 

Kurset inkluderer lunch og kursbevis.