Grip muligheten til å få nødvendig oppdatering og innsikt i sentrale og viktige områder innen jus for næringslivet.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


05/02/2015 kl. 08:00 - 16:00

Rica Maritim
Åsbygata 3, 5500 Haugesund

Haugesundregionens Næringsforening

1900,- (medlem) / 3400,- (ikke medlem)


Haugesundregionens Næringsforening i samarbeid med Deloitte, KPMG og Eurojuris inviterer deg til en dag spekket med aktuelle og viktige temaer innen næringslivsjuss.

Program fra kl.08.00 -16.00 inkl. lunsj:

Sentrale spørsmål rundt ansettelse av arbeidstakere v/ KPMG

• Kort om arbeidsrettens særpreg
• Hvilke opplysninger kan hentes inn i ansettelsesprosessen?
• Fast eller midlertidig ansettelse?
• Arbeidsavtalen

– Arbeidsgivers styringsrett v/ Deloitte

• Ledelsens handlingsrom, herunder:
• v/omorganiseringer/omplasseringer/stillingsendring
• Pensjon og lønn
• Arbeidssted
• Forholdet til personvernretten

– Arbeidsrett i nedgangstider v/ Deloitte

• Hvordan sikre riktig håndtering av nedbemanninger og permitteringer
• Virksomhetens spillerom i nedgangstider; aktuelle problemstillinger
• Sentrale spørsmål rundt oppsigelse av arbeidstakere v/ KPMG
• Arbeidstakers rett til å si opp
• Krav til saklig grunn ved oppsigelse fra arbeidsgivers side

• Avskjed
• Suspensjon

– Arbeidsulykker/HMS v/ Eurojuris

– Kontraktsrett i et nøtteskall v/ Eurojuris

• Når er man bundet av avtaler, hva har man avtalt. Hva skjer når «alt går galt»

Vi ønsker velkommen til «Juss for en dag»!

bunn.png