Når oppdaterte du sist din CV? Hva er det bedriftene eller de som rekruttere ser etter når de leser CVéne?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


25/01/2021 kl. 13:00 - 14:15


Del saken og skap bevegelse

Hva er det rekrutteringsbransjen ser etter når de leser gjennom CVéne for å finne folk til ulike jobber? Christin Møller, fra rekrutteringsselskapet Personalhuset, vil forklare nærmere hvordan de jobber i utvelgelsesprosessen og komme med sine anbefalinger for en CV som er mest mulig beskrivende for deg.   «Hull i CVén» er et begrep, og mange får helt ufrivillig hull i sin CV når de mister jobben på kort eller lengre sikt.   Rouven Uzelmaier vil dele noen tips og ideer om hvordan han har bygget sin CV gjennom både frivillig arbeid og deltidsjobber. Det har gitt både nyttig erfaring og ekstra kompetanse. I tillegg gir frivillig arbeid ofte et stort nytt nettverk.

 

Program

13.00 Velkommen til digital konferanse.

13.03 Hva er en god CV for deg, ved Christin Møller, Personalhuset.

13.35 Spørsmål og svar med deltakerene.

13.45 Hvordan fylle «Hull i CV-en?» ved Rouven Uzelmaier, Trainee Operation & Sustainability, SAR

14.00 Spørsmål og svar.

14.15 Slutt.

 

Foredragsholdere

 

Christin Møller

Christin Møller er senior rådgiver i Personalhuset, og jobber med rekruttering av ledere og fagspesialister. Hun har lang fartstid som rådgiver mot et bredt spekter av bransjer og kunder, og mot kandidater på jobbsøk. Christin er engasjert i enkeltindividet, og er god til å utfordre det etablerte tankesettet og se muligheter fremfor begrensninger.

 

 

Rouven Uzelmaier

Rouven Uzelmaier har B.A. i statsvitenskap fra Albert-​Ludwigs-Universität Freiburg og Master i Energi, Miljø og Samfunn fra UiS. Rouven har under studiene engasjert seg i ulike linjeforeninger og verv, samt vært studentrepresentant og hatt ulike deltidsjobber m.m. Han

var en av dem som skilte seg ut blant 500 søkere til Trainee Sørvest, og fikk jobb som Trainee i Operation & Sustainability hos SAR AS.