Visste du at å sette folk i bås farger avgjørelsene våre og kan føre til at vi tar dårlige eller feil beslutninger?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


17/11/2017 kl. 12:00 - 13:30

Bodegaen, Høvleriet
Smedasundet 66, 5528 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

500,- (medlem) / 850,- (ikke medlem)


Vi har lett for å plassere folk i båser. Stereotypier påvirker viktige beslutninger i arbeidslivet, som for eksempel ansettelser, forfremmelser, teamarbeid og evaluering av ledere og medarbeidere. Stereotypi-fellene kan resultere i at vi fatter dårligere beslutninger. Laura E. Mercer Traavik vil holde foredrag om utbredelsen av stereotypier i arbeidslivet. Hvordan blir nøkkelbeslutninger påvirket av stereotypifellene? Hva fører det til? Tar vi feil beslutninger fordi vi har satt folk i bås?

Traavik vil også gi deg forskningsbaserte verktøy som reduserer risikoen for at du plasserer deg selv og andre i båser.

Laura Traavik

Laura E. Mercer Traavik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har en doktorgrad fra NHH og forsker på temaer innenfor mangfold i arbeidslivet, samt forhandlinger. Hun underviser innen organisasjonspsykologi, mangfoldledelse og forhandlinger, og har publisert artikler i flere anerkjente tidsskrifter.

Hjertelig velkommen til en nyttig og lærerik Næringscafé!