Bedre kjønnsbalanse i ledelse og styrer er ikke en kvinnesak. Det er god business!

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


11/11/2016 kl. 12:00 - 13:30

Bodegaen, Høvleriet
Smedasundet 66, 5528 Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

kr 500,-,- (medlem) / kr 850,-,- (ikke medlem)


Å få flere kvinnelige talenter inn i bedriftene handler ikke om å løse et likestillingsproblem eller tilfredsstille et mål om kjønnsbalanse. Det handler om å utnytte en forretningsmulighet og om å utvikle kulturen og systemene. Flere kvinner inn i beslutningsrommene kan gi utdaterte systemer en etterlengtet «detox» og legge grunnlaget for økt økonomisk vekst.

Det handler verken om idealisme eller om kvinnekamp, men om realisme og en kamp om talenter, verdier og vekst. Det er ren business.

«Mangfold gir bedre innovasjon, større endringsevne og større motstandsdyktighet mot kriser», hevder dagens foredragsholder Benja Stig Fagerland. Mer om dette hører du på Næringscafeen fredag 11.  november

Benja Stig Fagerland.

Fagerland  er en ettertraktet,  internasjonal foredragsholder, forfatter og Høgskolelektor, med en Executive Master Of Management fra BI.

Hun har mottatt flere priser og utmerkelser for sitt arbeid og er bla. utnevnt som en av 12 «woman inspiring Europe», 2012. EIGE, EU Agency.

I Norge er hun bla. kjent som kvinnen bak NHO- suksess prosjektet Female Future og forfatter til den første norske bok om SHEconomy, som handler om det forretningspotensialet som ligger i kvinnelig lederskap, og om å ta kvinnene på alvor som forbrukere og en politisk maktfaktor.

Velkommen til en nyttig og  inspirerende Næringscafé om mangfold, ledelse og god business fredag 11. november!