Kvaliteten i det folk gjør sammen på jobb avhenger av ytringsklimaet, det vil si måten vi vi støtter og roser hverandre på, samt hvordan vi kritiserer eller gir beskjed om ubehagelige ting.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


15/09/2017 kl. 12:00 - 13:30

Bodegaen, Høvleriet
Smedasundet 66, 5528 Haugesund

Haugesundregionens Næringsforening

500,- (medlem) / 850,- (ikke medlem)


Ytringsklima er viktig for etikk i hverdagen. Daglig kan det skje ting vi er blitt «blinde for», og rutiner gjør blind. Alle kan trenge noen som kan gjøre en oppmerksom på «feil» en gjør systematisk. Hvor store er sjansene for at noen internt protesterer og tar initiativ for å fremme etisk forsvarlige salgsmetoder? Ved å etablere tydelig rangordning i et arbeidsmiljø blir det høyere terskel for å si fram om feil som begås, eller mistenkes begått. Jo lenger en venter med å ta opp en sak, dess vanskeligere blir det å snakke om den.

Et godt ytringsklima bør gi rom for å kunne dele situasjoner som ikke er gått helt bra, og det kan anbefales å lage et system for å ha «komplikasjonsutveksling» mellom kolleger. Jo mer etikk blir satt på dagsorden, jo større er sjansen for at man unngår kriser som skyldes uetiske handlinger.

Øyvind KvalnesFilosof Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han forsker og underviser om etikk og ledelse, og skriver jevnlig om ledelse i Dagens Næringsliv.