Hva betyr det å sitte i et styre? Hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


02/10/2020 kl. 13:30 - 15:00

24/7-bygget, kantinen
Spannaveien 152, Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

500,- (medlem) / 1000,- (ikke medlem)


Del saken og skap bevegelse

Et styre skal fungere som en ressurs, og det å ha riktig kompetanse og prioritere de riktige oppgavene er avgjørende for å lykkes.
Dette er kurset for deg som har et styreverv og som ønsker en oppdatering på styrets oppgaver og plikter, eller for deg som kanskje ønsker å sitte i et styre og derfor vil ha mer kompetanse på styrearbeid.

Dette går vi gjennom:

  • Aksjeloven og annen relevant lovgivning
  • Styrets oppgaver og plikter
  • Styrets roller og daglig leder
  • Styremøter – praktisk gjennomgang
  • Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
  • Strategiprosessen i styret
  • Nødvendig økonomiforståelse

Kursleder er Jostein Aksdal. Han har bred styreerfaring med 20 års erfaring som styremedlem i:

-Små og store selskaper
-Oppstartsselskaper og etablerte selskaper
-Offentlige og private aksjeselskaper
-Selskaper med god økonomi og selskaper i krise
-I tillegg har han vært daglig leder og rapportert til et styre

Dette kurset skal følges opp med en del 2 senere i høst. Også her vil styrearbeid være kjernen, men med en annen vinkling.

Hjertelig velkommen til NæringsVett!