Bli tryggere i lederrollen og styrevervet med bedre økonomikunnskap og innsikt i hvordan du leser et regnskap.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


12/11/2020 kl. 13:00 - 15:00

24/7-bygget, kantinen
Spannaveien 152, Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

500,- (medlem) / 1000,- (ikke medlem)


Del saken og skap bevegelse

De aller fleste ledere og styremedlemmer er ikke økonomer. Likevel må du ofte forholde deg til tall og økonomi, og kan kanskje synes det er krevende å vite hvilke tall man skal fokusere på. I kurset får du praktisk kunnskap om økonomi, og du vil få forståelse for hvilke tall i regnskapet som er viktigst for å forstå bedriftens økonomi og økonomiske utvikling. Du lærer også å fange opp faresignaler i regnskapet, hva du kan gjøre med det, og blir rustet for å ta bedre økonomiske beslutninger.

Tema:

  • Hvordan skal du tolke og lese tallene i regnskapet
  • Forstå sammenhengen mellom resultat, balanse og betalingsevne
  • Hva forteller og hva forteller ikke resultatregnskap og balanse
  • Hvordan kan du se faresignalene i tide
  • Hvilke tiltak kan iverksettes for å bedre økonomien
  • Lær deg det økonomiske årshjulet

Kurset henvender seg både til ledere i bedrifter og styremedlemmer uten formell økonomi-utdannelse, og deg som ønsker å friske opp kunnskapen. Dette er del 2 i styrekurs-serien vår. Forrige var «Hvordan lykkes med styrevervet».

Foredragsholder er Jostein Aksdal. Han har erfaring fra Hagland Finans og Tveit Regnskap, og har holdt en rekke kurs for ikke-økonomer og ledere. Han underviser i tillegg i bedriftsøkonomiske fag på HVL.

Hjertelig velkommen til et veldig nyttig NæringsVett!