Høsten 2015 tilbyr Høgskolen Stord/Haugesund flere nye og spennende videreutdanninger og masterutdanninger.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


15/04/2015 00:00

Høyskolen Stod/Haugesund
Bjørnsons gate 45, Haugesund

HSH


Offshoresykepleier – for de som har ,eller kan komme til å få helse-, arbeidsmiljø- og beredskapsrelater oppgaver i petroleum og maritime installasjoner offshore.

Beredskapsledelse – for alle som har, eller kan komme til å få, beredskapsrelaterte oppgaver i beredskapsorganisasjoner, private virksomheter eller offentlig sektor.

Med disse to utdanningene ønsker vi å imøtekomme behov for oppdatert kunnskap innen beredskap, helse, miljø og sikkerhet som er aktuelt både for det offentlige som det private.

Kompetanse for kvalitet – utdanningsdirektoratet sin strategi for å gi etter- og videreutdanning til lærere i skolen. Ved HSH kan en ta «Regning som grunnleggende ferdighet (15 sp + 15 stp), nettbasert og Norsk 2 (15 sp + 15 sp), samlingsbasert. OBS! Søknadsfrist 15.mars

HSH tilbyr også skreddersydd utdanning er for virksomheter, offentlig eller privat, som har spesiell behov enten det gjelder faglig tilnærming eller praktisk tilrettelegging. Oppdragsgiver og høgskolen samarbeider da om å komme fram til gode løsninger både om innhold og gjennomføring. Vi har blant annet nylig fullført et kurs i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og Professor Svein Kristiansen fra NTNU.

Master i Brannsikkerhet – Høgskolen Stord/Haugesund har utdannet godt over 500 branningeniører de siste 20 årene. Som en av kun åtte utdanningsinstitusjoner i verden, tilbyr HSH nå mastergradsstudium i brannsikkerhet.

Med mindre annet er angitt er søknadsfristen for våre utdanninger 15.april.