Loven får omfattende konsekvenser for hele virksomheten, inkludert håndteringen av salgs - og markedsføringsaktiviteter og personalopplysninger. Hva må du vite?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


28/11/2017 kl. 11:30 - 16:00

Lille Maritim. Scandic Maritim Hotell
Åsbygata 3, 5528 Haugesund

Haugesundregionens Næringsforening

kr 1190,- (medlem) / kr 2290,- (ikke medlem)


Snart kommer nye regler om personvern som stiller strenge og omfattende krav til virksomheters behandling av personopplysninger. Brudd på reglene kan medføre skyhøye bøter. For å unngå dette, må du starte med forberedelsene NÅ!
EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov i mai 2018 – og vil få store konsekvenser for de aller fleste organisasjoner og virksomheter i Norge. Mange tror ar GDPR bare handler om IT, men det er langt fra tilfellet. Forordningen får omfattende konsekvenser for hele virksomheten, inkludert håndteringen av salgs – og markedsføringsaktiviteter og personalopplysninger.
Det er viktig at virksomheten allerede nå lager en plan for overgangen til nye plikter og setter av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet.
Er du og din bedrift rustet til å håndtere de nye kravene i praksis?
Næringsforeningen i samarbeid med Advokatfirmaet Eurojuris inviterer til nyttig og effektivt halvdagskurs i de nye personvernreglene. Kurset gir en god gjennomgang i de viktigste endringene, med fokus på private og offentlige virksomheters plikter. Det gis praktiske tips til hvordan man kan kartlegge egen bruk av personopplysninger og videre skritt for å sikre etterlevelse av det nye regelverket. Det tas utgangspunkt i konkrete eksempler fra utvalgte virksomhetstyper.
Kurset vil være et godt og nyttig fundament for å starte arbeidet med å implementere nødvendige endringer i din bedrift.

Kursholdere er Lise M. Østensjø Waage og Kristine Breistrand.

Lise M. Østensjø Waage er advokat og partner i Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS og er firmaets fagansvarlige for personvern. Hun jobber ellers med et bredt spekter av forretningsjuridiske spørsmål.
Kristine Breistrand jobber som advokat i Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS og jobber i hovedsak med forretningsjuridiske spørsmål knyttet til næringsklienter og det offentlige. Hun er tilknyttet firmaets personverns-team.
Kurset retter seg mot Ledere, mellomledere og andre med personalansvar eller ansvar for IT-systemer. Rådgivere, jurister og regnskapsførere som får spørsmål om reglene rundt personvern.

kristinelise