Har du sterke meninger eller ønske om å påvirke plan- og byggesakshandlingen i Haugesund kommune? Enhet for byutvikling i Haugesund kommune inviterer til møte for å få innspill til tjenesteyting og forventninger.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


24/11/2014 kl. 09:00 - 11:00

Andre arrangører


TID : 24. november 2014 – kl. 09:00-11:00

STED : KIRKEGATE 85 – 3. ETG.
TEMA : PLAN- OG BYGGESAKER I HAUGESUND KOMMUNE

Haugesund kommune ønsker å være en brukerorientert kommune. Vi arbeider aktivt for å gi brukere av kommunens tjenester innflytelse over tjenestetilbudet..

Vi ønsker å invitere et bredere utvalg av brukere til et frokostmøte. Hensikten er å avklare forventninger, samt få innspill til hvordan våre tjenester kan forbedres.

Å delta på dette møte vil gi deg en unik mulighet til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet i enhet for byutvikling. Eventuelle spørsmål kan rettes til Byutviklingssjef Elisabeth Kynbråten på telefon 99232808.

Påmelding innen 20. november til elisabeth.kynbraten@haugesund.kommune.no eller på telefon 99232808.

Målgruppe: Bygge- og anleggsbransjen. Rådgivende ingeniører og arkitektforetak.