Hva gjør du dersom en slik uønsket hendelse oppstår i din virksomhet?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


18/10/2018 kl. 08:00 - 10:00

Scandic Hotel
Kirkegata 166, Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

450,- (medlem) / 850,- (ikke medlem)


Økonomisk kriminalitet kommer i mange former og koster – ikke bare økonomisk, men også omdømmemessig. På dette kurset vil du lære mer om hvem som begår økonomiske misligheter og hva du gjør dersom en slik uønsket hendelse oppstår i din virksomhet. Kurset har en praktisk tilnærming basert på reelle eksempler. Du får også kunnskap om fallgruvene en virksomhet og arbeidsgiver kan stå ovenfor, samt tips om hva som kan gjøres av forebyggende tiltak for å forhindre at slike forhold oppstår.

Lars Wilberg er direktør ved KPMG sin granskingsavdeling og leder for enheten som sikrer og foretar analyse av elektroniske spor. Han har lang bakgrunn og erfaring fra politiet, hvor han blant annet jobbet som etterforsker ved ØKOKRIM og Kripos i 7 år. Som gransker har Lars ledet mange store prosjekter relatert til økonomiske misligheter i Norge og utlandet, blant annet saker som omhandler korrupsjon, underslag og tyveri av forretningshemmeligheter.

Hjertelig velkommen til et matnyttig start på dagen torsdag 18. oktober!