En god kontrakt tar høyde for potensielle konflikter. Sørg for å være godt forberedt!

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


19/03/2020 kl. 08:00 - 10:00

24/7-bygget, kantinen
Spannaveien 152, Haugesund

Næringsforeningen Haugalandet

500,- (medlem) / 1000,- (ikke medlem)


Konflikter i næringslivet er dessverre ikke til å unngå, og noen ganger er partene så uenige at man må få saken avgjort rettslig fordi det ikke er mulig å komme til enighet gjennom forhandlinger. De som har vært gjennom slike prosesser for domstolene vet at dette er svært ressurskrevende, og derfor er det stadig vanligere at saker løses ved rettsmegling eller at det avtales privat voldgift for å få sakene avgjort raskt ved en engangsavgjørelse. Tingrettsdommer Per Annstein Aarvik har mange års erfaring som dommer også i voldgiftssaker, og vil redegjøre for innholdet i reglene og hvilke muligheter man har for å benytte seg av dette alternativet for tvisteløsning. Advokat (H) Thor Harald Eike har prosedert en rekke voldgiftssaker og vil bidra med innspill sett fra et brukerperspektiv.

I kursets del 2 vil advokat Eike og tingrettsdommer Aarvik gjennomgå de vanligste fallgruvene man bør være oppmerksomme på i enhver kontrakt og kontraktsforhandling. Formålet med gjennomgangen er å gi deltakerne råd og tips som kan bidra til at man unngår å havne i de verste kontraktsfellene. Det vil bli lagt opp til at deltakerne får muligheten til å gi innspill og stille spørsmål underveis.

Hjertelig velkommen til et matnyttig PLUSS frokost!