Regelverkene for kjemikalier i EU er komplekse og i stadig endring. Er du usikker på hvilke regler som gjelder for kjemikalier og produkter som brukes i din bedrift? Miljødirektoratet og Enterprise Europe Network inviterer til miniseminar i Stavanger den 5. mai.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


05/05/2014 kl. 09:00 - 11:00

Andre arrangører

gratis,- (medlem) / gratis,- (ikke medlem)


Det er helt eller delvis forbud mot bruk av visse farlige stoffer, både i kjemikalier og i faste produkter. Samtidig kan det være en utfordring å finne fram til hvilke plikter man har etter regelverket, og til å holde seg oppdatert. Produsenter, importører, forhandlere og brukere av kjemikalier har ulike plikter. I tillegg er reglene forskjellig om du importerer fra EU eller fra resten av verden. På seminaret vårt får du en kortfattet innføring i kjemikalieregelverkene, svar på de vanligste spørsmålene og en veiledning i hvor man kan søke svar og hvordan man kan holde seg oppdatert. Målgruppen er små og mellomstore virksomheter med begrenset kunnskap om regelverkene.
Arrangør: Iris