Næringsforeningen inviterer til åpent møte i Styrestall Haugalandet onsdag 26. november.

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


26/11/2014 kl. 19:00 - 21:30

Haugesundregionens Næringsforening

400,-,- (medlem) / 700,-,- (ikke medlem)


Næringsforeningen inviterer til åpent møte i Styrestall Haugalandet onsdag 26. november.

Program:
– «Aibel i omstilling» v/Jan Ståle Skår, konserndirektør i Aibel.
– Styretrainee- erfaringer og framtidsplaner
– Styrequiz- fiffige feller for styremedlemmer..
– Bevertning

Påmelding innen mandag 24. november kl. 12.00

 

Næringslivet i regionen er inne i et generasjonsskifte. Det stiller krav til ledere og styrerepresentanter. Alle ønsker et nettverk av samarbeids- og sparringpartnere som kan gi bedriftene økt slagkraft i et krevende marked.

Haugesundregionens Næringsforening er paraplyorganisasjonen for næringslivet i regionen og bedriftenes talerør overfor offentlige myndigheter. Vi skal bidra til å etablere samhandlingsarenaer for utvikling av et variert og konkurransedyktig næringsliv.

Styrestall Haugalandet er en slik arena. Vi ønsker å tilby bedrifter som leter etter eksterne styrerepresentanter et bredt utvalg av kandidater.

Gjennom styrestall Haugalandet kan du som ønsker å tilby din styrekompetanse til bedrifter, og bedrifter som leter etter kandidater, finne en felles møteplass.