Hva gjør du når driftsinntektene dine blir redusert med to tredjedeler på ett år? Hvilke faresignaler skal du lete etter i regnskapet? Og hvilken handlingsplikt har et styre etter Aksjeloven når selskapet havner i økonomiske problemer?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


10/02/2016 kl. 16:30 - 20:15

Haugaland Kraft
Haukeliveien 25, 5504 Haugesund

Haugesundregionens Næringsforening

kr 690,- (medlem) / kr 1400,- (ikke medlem)


Dette og mere til får du kunnskap om på HNs seminar «Styrearbeid i krevende tider».

Der snakker Westcons konsernsjef Arne Birkeland og styreleder Rune Lande om hvordan eierne, ledelsen og styret møter en situasjon der konsernet forventer et fall i omsetningen fra over tre til en milliard i 2016.

Vi ser  også på bankenes rolle: Hvordan bør dialogen mellom bedrift og bank være når det drar seg til? Og hvilke faresignaler er det man skal lete etter i regnskapstallene.

Og hvilken handlingsplikt har et styre etter Aksjeloven når selskapet er i økonomiske vanskeligheter?

 

Agenda:

16.30-17.00:       Mingling, bevertning

17.00-17.45:       Strategi. Hvordan jobber eiere, styre og administrasjon sammen i krevende tider? Fokusområder og tiltak. Eksempler fra Westcon v/konsernsjef Arne Birkeland og styreleder Rune Lande.

17.45-18.00:       Pause

18.00-18.30:       Økonomi  Hvordan se faresignalene? Tolkning av tall og utviklingstrekk. Økonomidirektør Runar Areklett, Haugaland Kraft

18.30-18.45:       Dialogen med banken. Hvordan optimalisere forholdet bank/kunde? Banksjef Knut Børge Lunde, Handelsbanken

18.45-19.00:       Pause

19.00-19.45:       Styrets handleplikt etter aksjeloven når selskapet er i økonomiske vanskeligheter, samt styreansvaret i norsk rett. Hva bør man ha fokus på i nedbemanningsprosesser? Advokat Marit Wathne.

19.45-20.15:       Panelsamtale/oppsummering v/Egil Severeide

 

Seminaret passer for nye og etablerte styremedlemmer, ledere, mellomledere og andre interesserte

Samarbeidspartner: Handelsbanken, Rogaland Ressurssenter og Haugaland Kraft