SunnPodium skaper ein arena, inspirerer og fyller på med fagleg innsikt i Sunnhordland sitt arbeid for samhandling mellom alle aktørar […]

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


22/05/2014 00:00 - 23/05/2014 23:59

Andre arrangører


SunnPodium skaper ein arena, inspirerer og fyller på med fagleg innsikt i Sunnhordland sitt arbeid for samhandling mellom alle aktørar i arbeidslivet.

 I år er tema korleis me skal klare dei harde krava, og samstundes ta vare på våre medarbeidarar, slik at dei har det godt og kan yta maksimalt..

Sunnpodium brosjyre_2014_nett