Den nylig vedtatt rekonstruksjonsloven skal bidra til å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


28/04/2020 kl. 09:00 - 10:10


Del saken og skap bevegelse

Vår webinarserie fortsetter –  takket være våre gode samarbeidspartnere – og framoverlente og dyktige kursholdere fra ulike bedrifter og bransjer!

Få med deg effektivt, rett på og nyttig påfyll!

For Næringsforeningen er det viktig at våre medlemmer får best mulig informasjon og bistand til å takle konsekvensene av Covid-19.

Vi ønsker å være i forkant!

Tirsdag 28. april fra kl. 09.00 – 10.10 inviterer vi derfor, i samarbeid med Advokatfirmaet Responsa,  til webinar, der våre medlemmer vil få en grundig gjennomgang av mulighetene som den nye loven kan gi, og hvilke utfordringer som kan oppstå ved gjennomføring av en rekonstruksjon.

Nytt tiltak for å unngå at bedrifter går konkurs

Det er et mål for norske myndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurs som følge av likviditetsutfordringer.

Stortinget har derfor vedtatt  en ny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiske utfordringer (Rekonstruksjonsloven).

Om dette skriver Regjeringen:

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som

følge av utbruddet. Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og

verdier sikres.

Den nye loven er ment å sikre at bedrifter, som har eller vil få store økonomiske problemer, på et tidlig tidspunkt kan be om bistand til å finne gode løsninger.

Gjennom  en «rekonstruksjon» av bedriften kan man sikre videre drift slik at bedriften unngår konkurs og arbeidsplasser kan reddes.

Temaer som blant annet tas opp er:

 

  • Hva er rekonstruksjon?
  • Hva skiller rekonstruksjon fra de reglene om gjeldsforhandling?
  • Hvem kan be om en rekonstruksjon?
  • Hva skal til for å få åpnet rekonstruksjonsforhandlinger?
  • Hva en rekonstruksjonsplan kan gå ut på?
  • Styring og myndighet i rekonstruksjonsperioden?
  • Hvordan sikre driften underveis?
  • Kreditorenes rolle og hvilke rettigheter har kreditorene under en rekonstruksjon.
  • Gjennomføringen av rekonstruksjonen

 

Målgruppe for webinaret er alle våre medlemmer som har eller mener de vil få større økonomiske utfordringer som følge av Covid-19.

Kurset er også meget aktuelt for banker og kreditorer som er på «kreditorsiden» av en rekonstruksjon.

Foredragsholdere vil være advokat /partner Sturla Vik-Vestly og advokat/partner Kjell Petter Neset i Advokatfirmaet Responsa AS.

Sturla Vik-Vestly har kontraktsrett og forhandlinger som sitt spesialområde. Han vil i sin presentasjon ta «samfunnsperspektivet» og gå gjennom rekonstruksjonen sett fra samfunnet og bedriftens ståsted.

Kjell Petter Neset har selskapsrett og insolvensrett som sitt spesialområde. De nye reglene griper til dels kraftig inn i kreditorenes alminnelige rettigheter, og i sitt foredrag vil Neset ta «kreditorperspektivet» og vil i større grad se med kritisk blikk på de nye reglene.

Vi gjør oppmerksom på at webinaret denne gang varer i 1 time og 10 min.