Sammen med Deloitte ser vi på hvordan kontantstøtteordningen fungerer i praksis

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


16/04/2020 kl. 10:00 - 10:40


Del saken og skap bevegelse

Spredningen av koronaviruset gjør at vi alle befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Både ledere og ansatte opplever usikkerhet og må ta stilling til en rekke vanskelige valg og spørsmål.

Vi opplever at svært mange av våre medlemsbedrifter har behov for å få nyttig påfyll innenfor ulike emner ifm. situasjonen vi er inne i.

Næringsforeningen vil derfor, i samarbeid med dyktige fagfolk arrangere webinarer for medlemsbedrifter innenfor ulike temaer fremover.

Ikke medlem? Se satser og bli medlem her!

 

Torsdag 16. april kl. 10.00 – 10.40 inviterer Næringsforeningen, i samarbeid med Deloitte, til webinar om kontantstøtteordningen.

Regjeringen har opprettet en rekke støtteordninger for å støtte næringslivet gjennom Covid-19 krisen. Kontantstøtte til næringslivet er en av disse.

Ordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste, uunngåelige kostnadene, for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak

Bedrifter kan fra 17. april søke om kompensasjon for å få dekket inn deler av sine faste kostnader. Med noen få unntak gjelder ordningen for de fleste næringer og organisasjonsformer.

Partner og advokat Trond Johannessen i Deloitte gjennomgår innhold/kriterier for kontantstøtteordningen – og ser bl.a på hvordan ordningen vil fungere i praksis, hva som skal til for at du kan søke støtte til dekning av faste kostnader, og hvordan du rent praktisk går frem for å søke slik dekning.

Trond Johannessen er partner og leder av skatteavdelingen i Deloitte, Haugesund. Utover skattefaget arbeider han bl.a. med strukturering- og omstrukturering av virksomheter, generasjonsskifter og løpende rådgiving og forretningsjuridisk bistand til næringslivet i regionen.