Hva er egentlig en robot og autonom transport? Hvilke muligheter ligger det i å bruke smarte sensorer? Hvordan kan du nytte denne teknologien i din bedrift?

Skrevet .

Arrangementsdetaljer


06/02/2020 kl. 08:30 - 15:30

Næringsforeningen Haugalandet

2000,- (medlem) / 3000,- (ikke medlem)


Del saken og skap bevegelse

Vi inviterer til workshop om roboter, autonome transportmidler og smarte sensorer den 6. februar! Her får du mulighet til å se hva denne nye teknologien kan brukes til. Det blir en teoretisk del, og en praktisk del med programmering og bruk!

Vi får besøk av Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) som laster opp bil og henger med roboter, autonome transportmidler og andre sensorer.
Robotene er her! Dette blir en unik mulighet til å bli bedre kjent med teknologien!

Målet er at etter gjennomført workshop skal du være bedre i stand til å se nytteverdien av ulike robotløsninger og sensorteknologi, og ikke minst se muligheter i egen produksjon. Workshopen gir deltaker innsikt i nyeste robotteknologi, de ulike metodene og mulige bruksområder. Teknologier fra leverandører som ABB, Fanuc, Kuka og Nachi, teknologier fra UR, Omron og Mir blir vist og brukt. Du kan vurdere hvordan teknologiene kan utnyttes som et verktøy for å øke graden av automasjon og produsere smartere.

Om Mechatronics Innovation Lab

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for endring av prosesser, produkter, tjenester, organisering og forretningsmodeller. Hovedeiere i MIL er Universitetet i Agder (UiA) og Norce som begge fokuserer på høyere utdanning og forskning innen mekatronikk.

Formålet til MIL er å styrke konkurranseevnen til bedriftene og markedsposisjon ved å tilby en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes. De assisterer med å redusere tid fra idè til marked og effektivisere eksisterende produksjonsprosesser. Kundene vil kunne redusere risiko og kostnader knyttet til innovasjon.

MIL retter seg mot alle næringer og industrier der mekatronikk er relevant. Med deres teknologi, ressurser og partnere bidrar de til at bedrifter og gründere overkommer innovasjons-barrierer som tilgang til kompetanse, testfasiliteter og teknologi.

På workshopen presenterer, gjennomgår og tester vi ut:

 • Nyeste innen robotteknologier og deres bruksområder
 • Nyeste sensorteknologier
 • Nyeste instrumenteringsteknologier
  • 3D-scanning
  • Vision
  • Laser
  • I/O-Link
  • Nyeste kommunikasjonsløsninger

Program for dagen blir:

 • 0830 – 1200 WS Robotikk og AIV
 • 1200 – 1230 Lunch
 • 1230 – 1500 WS Smart Sensor
 • 1500 – 1530 Felles oppsummering og nye muligheter

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland Ressurssenter og Næringsforeningen Haugalandet.
NB! Begrenset antall plasser!