Leder & HR-dagen er Næringsforeningens årvisse konferanse for ledere og HR-ansatte. Vi er godt i gang med planleggingen av programmet for 2018! Vi gleder oss til en innholdsrik dag - med nyttige tema og flotte foredragsholdere!

ByggArena er regionens største møteplass for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Komiteen arbeider med programmet for 2018