En svensk undersøkelse viser at færre enn 1 av 10 bedrifter lykkes med metodikken Lean. Det skyldes i stor grad jakten på kortsiktige resultater.

Skrevet .

Arbeidsfilosofien Lean har bredt om seg i arbeidslivet i inn- og utland de siste årene. Metodikken, som opprinnelig kom fra bilindustrien i Japan, handler om å slanke produksjonen gjennom å forenkle, fjerne sløsing og ha fokus på de aktivitetene som gir økt verdi for kunden. Ett av prinsippene er kontinuerlig forbedring, og ideen er et system der medarbeidere mer med på å drive frem forbedringer.

En studie gjort blant 50 svenske organisasjoner som har satset på Lean, viser at færre enn 1 av 10 lykkes. En av årsakene er at ledere som ser de første, positive resultatene av en leansatsing tror at resultatene deretter vil komme av seg selv. Hele 7 av 10 bedrifter som satser på metodikken Lean gjør det for å få kortsiktige resultater. De flytter fokus og ressurser til andre områder, engasjementet daler og leansatsingen går nedenom og hjem. Slik beskriver forfatterne av boken 50 nyanser av lean mekanismen bak leanprosjekter som mislykkes, skriver det svenske magasinet Personal och Ledarskap.

Lese hele saken her: http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/ledelse/derfor-lykkes-sa-fa-med-lean/