En ny undersøkelse viser flertallet av de som planlegger egen bedrift, står uten høyere utdannelse.  

Skrevet .

Ifølge undersøkelsen Perduco har gjennomført for DNB, drømmer en halv million nordmenn om å starte egen bedrift. 50.000 av disse har konkrete planer.

– Sammenstiller vi funnene fra denne undersøkelsen med tallene vi har fått fra flere norske utdanningsinstitusjoner, er det med på å bekrefte at de fleste som vil starte egen bedrift er personer uten høyere utdannelse, sier småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

– Jeg tror ikke utdannelse i seg selv er en hemsko, men dyre studielån og høye bokostnader bidrar nok til at mange med lang utdannelse vegrer seg for å ta den økonomiske risikoen det er å starte egen bedrift, sier hun.

Les mer her: http://www.bygg.no/2012/09/94563.0