Boat & Vessel Control Bokn AS(BVC) blir nå Godkjent Foretak for teknisk kontroll av fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter.

Skrevet .

Ordningen går ut på at fartøyets eier utfører egenkontroll og dokumenterer dette i kontroll-skjemaene utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet.

Godkjent Foretak skal besiktige fartøyet hver 30. måned,også basert på Sjøfartsdirektoratets kontrollskjema for dette.

For å gjennomføre slik kontroll og godkjennelse av fartøy stilles det krav om ingeniørutdannelse innen
skipsteknisk eller nautisk fagkrets. I tillegg til den formelle utdannelsen kreves det kjennskap til aktuelle tjenester og regelverk.

Videre stilles det krav om at foretaket har tilfredsstillende kompetanse innen kvalitetssikring.

«Dette er en merkedag for oss ved Bokn Maritime Senter», sier daglig leder Helge Haga.

Fra tidligere er Bokn Maritime Senter besatt med mobil travelhoist til å ta båter opp til 70 tonn og 6,5 meter bredde, mekanisk verksted,
lakk-hall, fyllestasjon for farget diesel fra UnoX, utsalg fra BestMarin og stor hall og utendørsområde for vinterlagring.

Med BVC Bokn AS som Godkjent Kontrollforetak for fiskeflåten er Bokn Maritime Senter et enda mer komplett senter for mairitim virksomhet mot yrkes- og
fritidsbåter, heter det i en pressemelding fra selskapet.