To Haugesunds-bedrifter er funnet verdige til å motte designstøtte til spennende innovasjonsprosjekter i oppdrett og offshore.

Skrevet .

Aga Halibut ønsker å endre nordmenns forhold til sjømat gjennom å satse på kvalitet, Østensjø Rederi vil gjøre byssa sikrere for båtansatte mens Stavanger-selskapet NorTronic planlegger en enklere parkeringsautomat.

Alt skal gjøres ved hjelp av en helt ny innovasjonsmetode.

De to haugesundsbedriftene Aga Halibut og Østensjø Rederi fått henholdsvis 660 000 og 550 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til å gå i gang med idéarbeid og konseptutvikling.

– Dette er tre designprosjekter som ikke bare er svært spennende, men også svært ulike, og er gode eksempler på hvordan designdrevet innovasjon kan brukes i vidt forskjellige bransjer og situasjoner, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd.

Aga Halibut fra Haugesund driver med oppdrett av kveite, og ønsker nå å se på muligheten til å utvikle en helt ny produktserie med utgangspunkt i kongekrabbe, kveite, torsk og laks.

I dag selges sjømat gjerne som hel eller lite bearbeidet råvare, og i mindre grad som formede produkter. Prosjektet skal kartlegge om formede sjømatprodukter av høy kvalitet kan endre nordmenns forbrukeradferd.

Selskapet eies av Eidesvik-selskapet Caiano (25 %) sammen med investorer fra Sunnhordland og Helgeland Sparebank .

Aga Halibut driver et settefisk/matfisk-anlegg på Dønna i Nordland og et yngel- og stamfiskanlegg i Risør. Aga Halibut er i dag ett av tre gjenværende selskaper i Norge som driver med oppdrett av kveite.

Sikkerhet står høyt på agendaen i offshorebransjen, men mye av innsatsen har gjerne gått direkte på utvinning av olje og gass.

Nå ønsker Østensjø Rederi å bedre arbeidssituasjonen også for de som jobber i byssa, og en grundig gjennomgang vil kunne føre til en helt ny byssedesign, nye produkter eller omorganisering av arbeidsoppgaver.

Mange mennesker synes det er vanskelig å bruke parkeringsautomater, og den stavangerbaserte automatprodusenten NorTronic ønsker nå å se på muligheten for å forenkle parkeringsprosessen for både gjennomsnittlige brukere og andre grupper, som fremmedspråklige, rullestolbrukere og eldre.

Les mer her:

http://www.pressenytt.no/nor/Artikler/Design/Tre-banebrytende-innovasjoner-i-Rogaland