Innovasjon Norge gir Aquafarm Equipment 8,4 millioner kroner i utviklingsstøtte. De mener haugesundsselskapet driver viktig produktutvikling

Skrevet .

Aquafarm Equipment på Kvala tror de har løsningen på mange av oppdrettsnæringens problemer. Lakselus, rømming, alger og ustabil vanntemperatur er noen av utfordringene, skriver Haugesunds Avis.

Haugesundsbedriften har tre–fire år jobbet med å utvikle en tett, flytende merd, støpt i komposittmateriale. Her kan det pumpes inn vann fra dypt vann og avfallet kan mer kontrollert håndteres.

– Et viktig skritt Støtten fra Innovasjon Norge kommer gjennom Miljøteknologiordningen. Innovasjon Norge mener pilotprosjektet som Aquafarm nå har på gang i Hardanger, er viktig i utviklingen av norsk oppdrettsnæring.

– Det har lenge vært diskutert hvorvidt lukkede oppdrettsanlegg kan løse miljøutfordringer i oppdrettsnæringen, og dette er et viktig skritt i retning av håndfast kunnskap på området.

Prosjektet er innovativt og kan være et svært verdifullt bidrag til oppdrettsnæringen, sier Kari Holmefjord Vervik i Innovasjon Norge. Giganttank

– Plastkomponentene til prototypen støpes nå i 16 deler hos HighComp på Bokn. Disse skal settes sammen på Stord før tanken, som blir 40 meter i diameter og 20 meter dyp, slepes til Skånevik.

Der har Marine Harvest, som vi samarbeider med, en konsesjon for denne testmerden. Universitetet i Bergen er også med på laget.

Aga bidrar med oksygentilførsel, forteller Atle Presthaug, daglig leder i Aquafarm Equipment.