Gjennomstrømningen i videregående opplæring holder seg stabilt på 69 prosent, men det er flere innvandrere som fullfører. Elevenes karakterer fra grunnskolen, sammen med foreldrenes utdanningsnivå, betyr mye.

Skrevet .

Gjennomstrømningen i videregående skoler har holdt seg stabil.
Fra kullet som startet i videregående opplæring i 1994 og fram til kullet som startet i 2007 har gjennomstrømningen bare gått opp med 0,8 prosentpoeng.
For 1994-kullet var gjennomstrømningen på 68 prosent, for 1998-kullet 72 prosent og for de tre kullene i 2002, 2004 og 2007 var gjennomstrømningen på 69 prosent.
For innvandrere har gjennomstrømningen økt med 3 prosentpoeng, til 53 prosent. Det er også færre innvandrere som har sluttet underveis, hele 5 prosentpoeng færre enn fjoråret.

I likhet med tidligere kull i videregående opplæring, oppnådde i gjennomsnitt nesten syv av ti av de 63 000 elevene som startet på grunnkurs i 2007 studie- eller yrkeskompetanse, målt fem år etter at de startet.
Av de som startet på grunnkurs i 2007 fullførte over halvparten med studiekompetanse, 16 prosent med yrkeskompetanse, mens 30 prosent ikke oppnådde noen formell kompetanse.
Av de som ikke oppnådde noen kompetanse, var 6 prosent fortsatt i videregående opplæring, 7 prosent hadde gjennomført Vg3 eller gått opp til fagprøve, men ikke bestått, og 17 prosent hadde sluttet underveis.

Les mer her:
http://ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen/aar/2013-05-28