Søkertallene fra Samordna opptak viser at det er færre søkere som har Høgskolen Stord/Haugesund som førstevalg i år enn i fjor.  - Samlet sett er det gode søkertall, sier HSH.

Skrevet .

Flere vil bli maskiningeniør og grunnskolelærer på trinn 5-10. De nye studiene elektroingeniør Y-veien, nautikk Y-veien og masterutdanningen i praktisk-estetiske fag og læreprosesser tiltrekker seg også godt med søkere. Færre søker seg til maritim utdanning og branningeniør.

– I Samordna opptak har vi en liten nedgang. Mens på våre lokale opptak har vi veldig bra søkning, sier studiesjef Gro Nesheim i HSH.

I dag kom søkertallene fra Samordna opptak. De viser at det innenfor dette opptaket er færre søkere som har HSH som sitt førstevalg i år – sammenliknet med fjoråret.

– Nedgangen er på sju prosent. Men vi vet at vi har om lag 40 søkere til som ennå ikke er kommet med på disse tallene. Så søkertallene er ganske stabile sammenliknet med fjoråret, sier studiesjef Gro Nesheim.

– I tillegg til Samordna opptak har vi et stort lokalt opptak. Her har vi utdanninger hvor man søker seg direkte til HSH. Det er viktig å se disse to opptakene i sammenheng. Faglærerutdanning i musikk er et studium som har opptak både gjennom Samordna og lokalt, understreker studiesjef Nesheim.

Fullstendig oversikt finner du her: http://www.hsh.no/nyheter/2013040000002268